Algemene voorwaarden

 1. Babyspeciaalzaak Petit Bibi met zetel Ezelstraat 71 te 8000 Brugge - België 
  BTW : BE 0863.406.995

 2. Al onze prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
           
 3. Bestellingen en betalingen
  Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
  Betalingen worden uitgevoerd via de Betaalprovider MOLLIE. Betalen kan via Bancontact/Mr.Cash, Kredietkaart, KBC-betaalknop, Ideal, Belfius Direct Net.
  Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan 'Petit Bibi' gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.
           
 4. Verzending
  Verzendingen gebeuren via Send My Parcel. Wij kiezen Post NL als standaard verzendpartner. Wij hebben vaste verzendingskosten gebaseerd op de tarieven van voormelde partner.
  Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten binnen de België en Nederland. Voor Duitsland gratis verzending vanaf 120€. Voor Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg gratis verzending vanaf 150€.

 

Voor andere landen kunnen jullie ons contacteren via mail.
        

'Petit Bibi' kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. 
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.   
    

 1. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen - flesspenen - bijtringen en bijtfiguren alsook zwangerschapskledij/ondergoed NIET worden teruggenomen. 
  De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op het bankrekeningnummer waarmee de koper heeft betaald.
  Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
  Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
      
 2. Omruilen
  Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar gaan we iets aan doen, beloofd. 
  Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.
  • 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
  • Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product

  Artikelen aangekocht via de webwinkel van 'Petit Bibi' kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. Fopspenen - flesspenen - bijtringen en bijtfiguren alsook zwangerschapskledij/ondergoed kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Voor alle bijkomende info zie artikel 4.
  Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.
  De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
  Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
  Solden of producten in actie kunnen NIET geruild worden.
       

 3. Klachten
  Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
  Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  Kleuren op de foto's kunnen ook afwijken van de echte kleuren.
  Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
  Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
  Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
  Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
  Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
  Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
  Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
  Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
      
 4. Garantie
  Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
  Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
  De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
      
 5. Privacy
  De gegevens van onze klanten.
  Deze worden niet aan derden doorgegeven. 'Petit Bibi' mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan 'Petit Bibi'. Voor uitgebreide informatie zie onze Privacy Policy-pagina.
      
 6. Eigendomsrecht
  Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

AANDACHT !!! 

Vanwege de hygiënegevoeligheid van producten onder de rubriek 'BORSTVOEDING' is het helaas niet mogelijk om deze artikelen te retourneren. Deze worden niet vergoed. We adviseren u dan ook om het artikel en de handleiding goed te bekijken voordat u tot gebruik van het artikel over gaat. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.