Zoek
Filters
Blog Options
Close

Privacy Policy dd. 23 mei 2018

Welkom op de website van Babyspeciaalzaak Petit Bibi.

Hieronder vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en jouw privacy respecteren.

Welke categorieën gegevens verzamelen wij?*

 

 

Wij verzamelen deze gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer.
 • IP-adres en emailadres
 • Je surfgedrag op onze website, zoals hoe vaak je op een pagina komt, hoe lang je daar blijft, waar je op klikt, het aangemaakte winkelmandje of verlanglijst.
 • Facturatie- en Verzendingsgegevens

 

 

Hoe verzamelen wij je gegevens?

1) Bij het gebruiken van onze website

 

 

 

 

 

2) Bij communicatie met ons

 

 

 

3) Door het gebruik van onze diensten

 

 

Wij verwerken persoonsgegevens die

ofwel (1) vergaard bij contact met jou,

ofwel (2) door jou verstrekt zijn met het oog op het leveren van onze diensten,

ofwel (3) vergaard worden door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

 

In het bijzonder verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Bij het gebruiken van onze website. Door onze website te bezoeken registreren wij uw IP-adres.
 • Bij communicatie met ons ontvangen wij van jou uw naam, emailadres en eventueel telefoonnummer
 • Bij het gebruik van onze diensten verzamelen/ontvangen wij van jou uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

 

Hoe gebruiken wij je gegevens?

 

 

We gebruiken je gegevens:

 

 • Om met jou te communiceren (bijv. wanneer je ons een vraag stelt)
 • Om onze website te verbeteren
 • Om onze producten te verbeteren
 • Om je profiel te bepalen en zo te zorgen dat we je gerichte promoties kunnen aanbieden op onze website
 • Om jou per e-mail informatie over onze diensten en producten te bezorgen (enkel als je klant bent of indien je daarom vraagt, bijv. door je in te schrijven op onze nieuwsbrief)
 • Om jou aangepaste support te kunnen geven
 • Om onze diensten te kunnen leveren, in het bijzonder voor de verzending van bestelde artikelen.

 

Welke derden verwerken je gegevens?

 

 

 

 

 

Deze derde partijen verwerken je gegevens:

Wij doen beroep op de volgende bedrijven die jouw data verwerken, maar die deze data niet zelf mogen gebruiken:

 • Hosting van onze data en onze website: Smarterasp.net 
 • Analyse van onze website: GEEN
 • Koeriers: Send my Parcel / B-Post
 • Kassasysteem : Touch Systems - Lovendegem
 • Optimedia (Van Herpe Thomas, Eénmanszaak)

 

De volgende bedrijven verwerken jouw gegevens en kunnen deze zelf ook gebruiken:

 • Google / Analytics
 • Social plugins zoals Facebook, Instagram

 

 

 

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

 

 Betrouwbare partners

 

 Technische veiligheidsmaatregelen

 

 Organisatorische maatregelen

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

 • Technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • Organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.
 • Maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

 

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

 

 

Waar verwerken wij je gegevens?

 

 

 Zoveel mogelijk binnen de EU

 

Buiten de EU wanneer een passend beschermingsniveau geboden wordt conform de GDPR.

 

De gegevens die je ons bezorgt worden bewaard en verwerkt:

 • Op de computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,
 • Op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden. Servers zijn gevestigd in Los Angeles (USA). Zij voldoen aan de GDPR-WETGEVING !

 

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

 

Jij beslist over je gegevens:

 

 

Je kan kiezen:

 

-       om persoons-gegevens niet met ons te delen

 

-       om cookies uit te schakelen

 

-       om je persoons-gegevens niet voor marketing te gebruiken.

 

Je kan ervoor kiezen om je persoonsgegevens niet met ons te delen. Als je hiervoor kiest, kan je blijven gebruik maken van onze website, maar je zal geen gebruik kunnen maken van delen waarvoor we moeten weten wie je bent, waar je bijvoorbeeld moet betalen of delen waarop ingelogd moet zijn.
De persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen blijven leveren, moeten wij, zolang je op onze diensten beroep doet, kunnen blijven verwerken.

 

Je kan cookies uitschakelen. Lees voor meer info onze Cookiepolicy 

Je kan vragen dat we je gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien je marketingcommunicatie van ons ontvangt kan je je steeds uitschrijven daarvoor(opt-out). Dit kan via:

 

 • de uitschrijflink die onderaan elke e-mail staat die je van ons ontvangt,

 

 • [ons voorkeurencentrum, waar je kan aangeven welke communicatie je wil ontvangen,]

 

 

 

 

Rechten op je gegevens:

 

 

Je kan je gegevens inkijken en aanpassen.

 

Je kan je gegevens opvragen en meenemen.

 

Je kan ons vragen je gegevens niet voor marketing te gebruiken.

 

Je kan al je gegevens bij ons verwijderen en door ons ‘vergeten worden’.

 

Je kan je rechten uitoefenen door ons te mailen op petitbibi@telenet.be of info@petitbibi.be

 

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • De categorieën van je persoonsgegevens die wij verwerken,
 • De doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken,
 • De categorieën aan derden aan wie wij je persoonsgegevens overmaken,
 • de termijn gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn bepaald wordt,
 • De andere rechten die je kan uitoefenen aangaande je gegevens.

 

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

 

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door deze aan te passen in de rubriek ‘Mijn Account’ of ons te mailen op het adres petitbibi@telenet.be

 

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook onze derde-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

 

Je hebt het recht om je gegevens mee te nemen.
We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

 

Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons bent en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

 

Wie zijn wij?

 

Babyspeciaalzaak Petit Bibi
Eénmanszaak Van Hulle Pascale

 

 • Babyspeciaalzaak Petit Bibi – Van Hulle Pascale Eénmanszaak
 • Ezelstraat 71
  8000 Brugge
  België
 • BTW nummer : BE 0863.406.995

 

 

Hoe kan je ons bereiken?

 

Bereik ons op:

 

 

 

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 

Wij bewaren jouw gegevens maar zolang als nodig voor voormelde doelen.

Jouw gegevens worden gewist in de volgende situaties:

 • Gegevens bewaard om je nieuwsbrieven te zenden: indien je meer dan 12 maanden geen enkele betrokkenheid getoond hebt op deze e-mails (bijv. gedurende 12 maanden op geen enkele link in onze mails en ook niet gereageerd hebt op onze e-mail waarin we aankondigen dat we zullen stoppen met e-mailen.
 • De duur gedurende welke cookies op je computer geplaats worden, vind je in onze cookiepolicy 
 • Andere – zie dataregister (zie GDPR-wet)

 

 

 

 

Je hebt altijd het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

 

Contacteer ons eerst

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

 

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

 

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij:

 

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

 

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

 

Om volgende redenen:

 

 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren
 • Om je te herkennen en ons te helpen om betere diensten te kunnen verlenen.
 • Om je gerichte publiciteit te kunnen laten zien
 • om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media

 

Onze Cookie Policy vind je hier 

 

 

Copyright

 

Dit document is opgesteld via www.gdprtest.be

Deze Privacy Policy werd door ons opgesteld met behulp van het webpakket van www.gdprtest.be  . Op het gebruik hiervan werd een gebruikslicentie verleend aan ons. Indien je ook op zoek bent naar toegankelijke pakketten om te voldoen aan de GDPR, kan je die daar steeds vinden.